jtemplate.ru - free Joomla templates

Đồ gỗ nội thất

Tập đoàn Đại Châu với hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển với tiền đề là lĩnh vực đồ gỗ nội thất.

Cao su - Lâm sản

DCS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Được đăng: 25 Tháng 3 2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau: 

Tên chứng khoán   : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Mã chứng khoán    : DCS

Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch             : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2016

 

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Thời gian tổ chức  : 22/04/2016

3. Tỷ lệ thực hiện     : 01 cổ phần/ 01 quyền biểu quyết

4. Địa điểm tổ chức (dự kiến) : Tầng 1, Phòng 105 Nhà văn hóa Quận Tây Hồ, Số 691 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

5. Nội dung:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

+ Một số vấn đề khác.

x
Tư Vấn Kỹ Thuật và Báo Giá
088 894 1266